szukasz najlepszego

ubezpieczenia na życie?

ubezpieczenie samochodu

pełna ochrona w niskiej cenie

ubezpieczenia dla firm

kompleksowa oferta w atrakcyjnej cenie

Umowa ubezpieczenia

 Zawarcie umowy ubezpieczenia. Na co należy zwrócić uwagę podczas wyboru optymalnej ochrony ubezpieczeniowej?

Posiadając majątek chcemy zabezpieczyć się na wypadek ewentualnej szkody, którą może być uszkodzenie, czy zniszczenie należącego do nas mienia lub też jego utrata na wypadek nagłych i nieprzewidywalnych zdarzeń. To samo dotyczy zdrowia i życia naszego i naszych bliskich, kiedy chcemy zabezpieczyć się finansowo na wypadek zdarzeń powodujących brak możliwości wykonywania pracy zarobkowej, uniemożliwiających utrzymanie standardu życia.

Wydawałoby się, że znalezienie oferty gwarantującej nam bezpieczeństwo w każdej sytuacji jest bardzo proste, biorąc pod uwagę mnogość Towarzystw Ubezpieczeniowych prześcigających się w reklamowaniu swoich produktów.

Czy aby tak jest naprawdę?

Załóżmy, że jesteśmy zainteresowani ubezpieczeniem auto – casco (AC) naszego pojazdu, czyli jednym z najbardziej popularnych ubezpieczeń, ponieważ samochód jest jednym z przedmiotów, do których z jednej strony jesteśmy najbardziej przywiązani, a z drugiej ryzyko jego uszkodzenia, zniszczenia, czy utraty jest dla nas najbardziej realne.

Obecnie na rynku mamy ponad 20 Towarzystw Ubezpieczeń, które posiadają w ofercie ubezpieczenia majątkowe, w tym również AC pojazdów mechanicznych.

Aby wskazać trudności, jakie możemy napotkać podczas poszukiwania najlepszej oferty wymienię poniżej warunki umowy ubezpieczenia, które mogą być istotne z naszego punktu widzenia, a które mogą być różnie zdefiniowane przez Towarzystwa Ubezpieczeń:

  1. przedmiot ubezpieczenia – w zależności od wieku pojazdu, jego wartości, sposobu wykorzystania (do celów prywatnych, czy do prowadzenia działalności gospodarczej, jakiej działalności), formy własności (np. leasing), i inne… mogą powodować odpowiednio wyłączenie odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń, lub odpowiedzialność może być ograniczona, czy też obarczona udziałem własnym właściciela w szkodzie;
  2. zakres ubezpieczenia – niestety nie ma ofert, kiedy ubezpieczenie chroni nasz pojazd od wszystkich ryzyk bez wskazanych w umowie wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa – zakres najczęściej jest określony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i wskazuje konkretnie, w przypadku jakich zdarzeń powstała szkoda jest objęta ubezpieczeniem. Niestety wskazane zdarzenia najczęściej są dodatkowo obarczone dodatkowymi warunkami, w których Ubezpieczyciel wskazuje, w jakich sytuacjach mimo zaistnienie zdarzenia i powstania szkody, nie ponosi on odpowiedzialności za szkodę – najczęściej są to standardowe wyłączenia, jak np. umyślne spowodowanie szkody, ale nie tylko, bowiem Towarzystwo może w różny sposób ograniczać ryzyko. Świadomość ich istnienia będzie dla nas bardzo przydatna. Towarzystwa oferują również różne warianty ograniczonego AC np. tylko w przypadku szkód całkowitych (tj. kiedy koszt naprawy przekracza 70% wartości pojazdu – polecane dla właścicieli pojazdów o niezbyt wysokiej wartości i z ekonomicznych powodów chcących zabezpieczyć się chociażby na wypadek szkody powodującej uszkodzenie pojazdu w stopniu najczęściej uniemożliwiającym dalsze jego użytkowanie lub utratę pojazdu – czyli dużej szkody), bądź ochrony tylko w przypadku drobnej szkody częściowej w określonych elementach – tzw. drobnych stłuczek, bądź też tylko na wypadek kradzieży, lub tylko od szkód powstałych w wyniku żywiołów…
  3. dodatkowym elementem jest zakres terytorialny świadczonej ochrony przez Towarzystwo i możliwości są tutaj bardzo różne: począwszy od ograniczenia ochrony do terytorium RP, po obejmujące terytorium całej Europy wraz z wymienionymi z nazwy niektórych państw Azji, czy Afryki;
  4. sposób wyliczenia odszkodowania – tu możemy znaleźć cały szereg przeróżnych metod ograniczenia wysokości przysługującego nam odszkodowania, pozostających do naszego wyboru – wykupienia odpowiedniego wariantu rozliczenia szkody: serwisowy, naprawy w sieci zakładów partnerskich Towarzystwa, kosztorysowy, wykupienie amortyzacji, zastosowania części oryginalnych… Niestety wykupując najdroższy wariant serwisowy, często zdarza się, że nie decydując się na naprawę pojazdu z uwagi na mały rozmiar szkody, otrzymamy najczęściej odszkodowanie w wysokości według najtańszego wariantu kosztorysowego, co może być zaskoczeniem. Zdarzają się też oferty, w których sposób wyceny nie jest uzależniony od tego, czy naprawiamy pojazd, czy nie.  Bardzo istotne znaczenie ma również tabela wskazująca na wysokość stosowanej amortyzacji części zamiennych w zależności od wieku pojazdu. Zdarzają się przypadki warunków umowy, że amortyzacja części zamiennych jest stosowana nawet w przypadku zamienników.

Oczywiście na końcu istotne znaczenie ma cena, choć musimy być świadomi faktu, że czasami mała różnica w wysokości składki może mieć znaczący wpływ na wysokość otrzymanego odszkodowania w przypadku szkody, a nawet na to, czy je otrzymamy.

Więcej porad przeczytasz na stronie www.problemzoc.pl