szukasz najlepszego

ubezpieczenia na życie?

ubezpieczenie samochodu

pełna ochrona w niskiej cenie

ubezpieczenia dla firm

kompleksowa oferta w atrakcyjnej cenie

Category Archives: Blog

Umowa ubezpieczenia

 Zawarcie umowy ubezpieczenia. Na co należy zwrócić uwagę podczas wyboru optymalnej ochrony ubezpieczeniowej? Posiadając majątek chcemy zabezpieczyć się na wypadek ewentualnej szkody, którą może być uszkodzenie, czy zniszczenie należącego do nas mienia lub też jego utrata na wypadek nagłych i nieprzewidywalnych zdarzeń. To samo dotyczy zdrowia i życia naszego i naszych bliskich, kiedy chcemy zabezpieczyć…
Więcej

Likwidacja szkód

Jednym z najczęściej powtarzających się problemów w przypadku likwidacji szkód jest przekroczenie określonego terminu, w którym szkoda powinna zostać zlikwidowana. Czas, jaki ma Towarzystwo Ubezpieczeń na likwidację szkody określa ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych … w art. 14: 1. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia…
Więcej

Umowa ubezpieczenia

Kupując pojazd bezwzględnie podczas transakcji powinienem otrzymać od sprzedającego jakiś dokument stanowiący potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia, na którym widnieją dane pojazdu, okres ubezpieczenia (od – do w przyszłości), dane ubezpieczonego, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia OC oraz numer polisy/umowy. Na co powinienem zwrócić szczególną uwagę podczas transakcji zakupu pojazdu? Sprawdzam, czy na kartoniku potwierdzającym zawarcie…
Więcej