szukasz najlepszego

ubezpieczenia na życie?

ubezpieczenie samochodu

pełna ochrona w niskiej cenie

ubezpieczenia dla firm

kompleksowa oferta w atrakcyjnej cenie

Ubezpieczenie domu

W zakresie naszych usług znajdziecie Państwo kompleksowe doradztwo obejmujące przygotowanie oferty pełnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej dla domu, jak również mienia się w nim znajdującego oraz innych budynków, budowli, czy ogrodzenia posesji,  dopasowanie produktu do Państwa potrzeb zabezpieczenia majątku na najkorzystniejszych warunkach finansowych.

Dając nam możliwość zaoferowania najlepszego wariantu ochrony ubezpieczeniowej otrzymują Państwo kompleksową obsługę przed i po zawarciu umowy ubezpieczenia.

Należy pamiętać, że w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych każde Towarzystwo Ubezpieczeń indywidualnie kształtuje zakres świadczonej przez siebie ochrony i niekiedy znikoma różnica w wysokości składki może powodować znacznie większą różnicę w wysokości wypłacanego odszkodowania, a nawet to, czy Towarzystwo przyjmie odpowiedzialność i wypłaci odszkodowanie, czy nie.

Na co należy przede wszystkim zwrócić uwagę czytając Ogólne Warunki Ubezpieczenia:

  • Zakres ubezpieczenia – zdarzenia losowe, w wyniku których powstanie szkoda, mogą być przez każde Towarzystwo inaczej zdefiniowane, może być też ich lista wyczerpująca lub niepełna…;
  • Przedmiot ubezpieczenia – czy ochroną ubezpieczeniową będzie objęte każdy budynek, czy inna budowla wraz z mieniem się tam znajdującym;
  • Wyłączenia odpowiedzialności – ich znaczenie jest bardzo szczególne z uwagi na częsty brak świadomości po stronie Klienta, w jakich okolicznościach powstania szkody i za jakie mienie Ubezpieczyciel nie wypłaci nam odszkodowania. Niestety często pomijamy je z uwagi na zawiły opis, brak świadomości ich skutków lub wynikających z nich praw i obowiązków Klienta i Ubezpieczyciela.
  • Sposób ustalania sum ubezpieczenia i wysokości szkody – mają znaczący wpływ na wysokość składki, ale też i na później wyliczoną wysokość odszkodowania. Konsekwencje źle wskazanej sumy ubezpieczenia mogą być bolesne w przypadku szkody, albo w przypadku zawyżenia mogą zupełnie niepotrzebnie kosztować nas więcej przy zawarciu umowy ubezpieczenia. Bardzo istotny jest również sposób ustalania wysokości szkody, jaki proponuje nam Towarzystwo w swoim produkcie, czy według wartości  odtworzeniowej (nowej) mienia, czy też według rzeczywistej, czyli z uwzględnieniem zużycia mienia;
  • Wymagania, co do zabezpieczeń – bardzo istotne w przypadku ryzyka kradzieży z włamaniem.
  • Franszyza integralna i redukcyjna – świadomość do jakiej kwoty stanowiącej wysokość szkody Ubezpieczyciel nam nie wypłaci odszkodowania lub o jaką nam pomniejszy odszkodowanie;
  • Ryzyka dodatkowe – co oprócz podstawowej ochrony domu, stałych elementów, mienia ruchomego oraz innych budynków znajdujących się na posesji ma nam jeszcze do zaoferowania Towarzystwo Ubezpieczeń, np. assistance, OC w życiu prywatnym itp.

Nie zwlekaj i skorzystaj z profesjonalnej usługi już teraz – zadzwoń pod numer 609 815 424 lub napisz: leszek.urban@puls.net.pl