szukasz najlepszego

ubezpieczenia na życie?

ubezpieczenie samochodu

pełna ochrona w niskiej cenie

ubezpieczenia dla firm

kompleksowa oferta w atrakcyjnej cenie

Ubezpieczenie mieszkania

W zakresie naszych usług znajdziecie Państwo kompleksowe doradztwo obejmujące przygotowanie oferty pełnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej dla swojego lokalu mieszkalnego, jak również mienia się w nim znajdującego oraz pomieszczeń przynależnych do lokalu, jak piwnica czy garaż.

Dając nam możliwość zaoferowania najlepszego wariantu ochrony ubezpieczeniowej na najkorzystniejszych warunkach finansowych otrzymują Państwo dodatkowo kompleksową obsługę przed i po zawarciu umowy ubezpieczenia.

Należy pamiętać, że w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych każde Towarzystwo Ubezpieczeń indywidualnie kształtuje zakres świadczonej przez siebie ochrony i niekiedy znikoma różnica w wysokości składki może powodować znacznie większą różnicę w wysokości wypłacanego odszkodowania, a nawet to, czy Towarzystwo przyjmie odpowiedzialność i wypłaci odszkodowanie, czy nie.

Na co należy przede wszystkim zwrócić uwagę czytając Ogólne Warunki Ubezpieczenia:

  • Zakres ubezpieczenia – zdarzenia losowe, w wyniku których powstanie szkoda, mogą być przez każde Towarzystwo inaczej zdefiniowane, może być też ich lista wyczerpująca lub niepełna…;
  • Przedmiot ubezpieczenia – czy ochroną ubezpieczeniową będzie objęte każde należące do nas pomieszczenie, czy będzie odpowiedzialność za szkodę w każdym mieniu do nas należącym;
  • Wyłączenia odpowiedzialności – ich znaczenie jest bardzo szczególne z uwagi na częsty brak świadomości po stronie Klienta, w jakich okolicznościach powstania szkody i za jakie mienie Ubezpieczyciel nie wypłaci nam odszkodowania. Niestety często pomijamy je z uwagi na zawiły opis, brak świadomości ich skutków lub wynikających z nich praw i obowiązków Klienta i Ubezpieczyciela.
  • Sposób ustalania sum ubezpieczenia i wysokości szkody – mają znaczący wpływ na wysokość składki, ale też i na później wyliczoną wysokość odszkodowania. Konsekwencje źle wskazanej sumy ubezpieczenia mogą być bolesne w przypadku szkody, albo w przypadku zawyżenia mogą zupełnie niepotrzebnie kosztować nas więcej przy zawarciu umowy ubezpieczenia. Bardzo istotny jest również sposób ustalania wysokości szkody, jaki proponuje nam Towarzystwo w swoim produkcie, czy według wartości  odtworzeniowej (nowej) mienia, czy też według rzeczywistej, czyli z uwzględnieniem zużycia mienia;
  • Wymagania, co do zabezpieczeń – bardzo istotne w przypadku ryzyka kradzieży z włamaniem.
  • Franszyza integralna i redukcyjna – świadomość do jakiej kwoty stanowiącej wysokość szkody Ubezpieczyciel nam nie wypłaci odszkodowania lub o jaką nam pomniejszy odszkodowanie;
  • Ryzyka dodatkowe – co oprócz podstawowej ochrony lokalu mieszkalnego i znajdującego się w nim mienia ma nam jeszcze do zaoferowania Towarzystwo Ubezpieczeń, np. assistance, OC w życiu prywatnym itp.

Nie zwlekaj i skorzystaj z profesjonalnej usługi już teraz – zadzwoń pod numer 609 815 424 lub napisz: leszek.urban@puls.net.pl