szukasz najlepszego

ubezpieczenia na życie?

ubezpieczenie samochodu

pełna ochrona w niskiej cenie

ubezpieczenia dla firm

kompleksowa oferta w atrakcyjnej cenie

Ubezpieczenie pojazdu (komunikacyjne)

W zakresie naszych usług znajdziecie Państwo kompleksowe doradztwo obejmujące przygotowanie oferty pełnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej dla pojazdu, jak i jego kierowcy i pasażerów, dopasowanie produktu do Państwa potrzeb zabezpieczenia pojazdu na najkorzystniejszych warunkach finansowych.

Dając nam możliwość zaoferowania najlepszego wariantu ochrony ubezpieczeniowej otrzymują Państwo kompleksową obsługę przed i po zawarciu umowy ubezpieczenia.
O ile w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia Odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC) zakres ubezpieczenia jest regulowany ustawą, to w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych (AC, Assistance, NNW itp.) każde Towarzystwo Ubezpieczeń indywidualnie kształtuje zakres świadczonej przez siebie ochrony i niekiedy znikoma różnica w wysokości składki może powodować znacznie większą różnicę w wysokości wypłacanego odszkodowania, a nawet to, czy Towarzystwo przyjmie odpowiedzialność i wypłaci odszkodowanie, czy nie.

Na co należy przede wszystkim zwrócić uwagę czytając Ogólne Warunki Ubezpieczenia:

  • Zakres ubezpieczenia – zdarzenia, w wyniku których powstanie szkoda w pojeździe, mogą być przez każde Towarzystwo inaczej zdefiniowane, może być też ich lista wyczerpująca lub niepełna. Innym ograniczeniem zakresu ubezpieczenia mogą być stosowane przez Towarzystwa różne warianty objęcia ochroną w zależności od rodzaju szkody, np. tylko szkody całkowite, tylko kradzież pojazdu, tylko drobne szkody częściowe…
  • Przedmiot ubezpieczenia – czy ochroną ubezpieczeniową będzie objęty każdy pojazd, bez względu na jego rodzaj, sposób wykorzystania, wraz z wyposażeniem;
  • Wyłączenia odpowiedzialności – ich znaczenie jest bardzo szczególne z uwagi na częsty brak świadomości po stronie Klienta, w jakich okolicznościach powstania szkody i za jakie mienie Ubezpieczyciel nie wypłaci nam odszkodowania. Niestety często pomijamy je z uwagi na zawiły opis, brak świadomości ich skutków lub wynikających z nich praw i obowiązków Klienta i Ubezpieczyciela.
  • Sposób ustalania wysokości szkody – mają znaczący wpływ na wysokość składki, ale też i na później wyliczoną wysokość odszkodowania. Bardzo istotny jest sposób ustalania wysokości szkody, jaki proponuje nam Towarzystwo w swoim produkcie, czy według wyceny kosztów naprawy przez dowolny Warsztat, a w przypadku rozliczenia kosztorysowego, czy koszt naprawy będzie wyliczany na podstawie zamienników, czy z uwzględnieniem amortyzacji i w jakiej wysokości dla wieku pojazdu;
  • Wymagania, co do zabezpieczeń – bardzo istotne w przypadku ryzyka kradzieży pojazdu.
  • Franszyza integralna i redukcyjna – świadomość do jakiej kwoty stanowiącej wysokość szkody Ubezpieczyciel nam nie wypłaci odszkodowania lub o jaką nam pomniejszy odszkodowanie;
  • Ryzyka dodatkowe – co oprócz podstawowej ochrony pojazdu i jego wyposażenia ma nam jeszcze do zaoferowania Towarzystwo Ubezpieczeń, np. assistance, ubezpieczenie bagażu, ubezpieczenie szyb, utraty zniżki itp.

Nie zwlekaj i skorzystaj z profesjonalnej usługi już teraz – zadzwoń pod numer 609 815 424 lub napisz: leszek.urban@puls.net.pl